607680104150193201209244256294304384402420428 Chemist Tugun | Tugun Local